Publicaties

Publicaties

Publicaties.jpg

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerling vermeld. 

Leerlingenstatuut

Schoolgids 

Met onze schoolgids voldoen wij aan de verplichting die de Kwaliteitswet stelt aan scholen voor voortgezet onderwijs. Ook maken we ouders wegwijs in onze organisatie. We vertellen hoe wij de overdracht van kennis en vaardigheden gestalte willen geven in ons brede aanbod van leerstromen.

Schoolgids

Gedrags- en schoolregels

Om op een prettige manier naar school te kunnen, hebben wij met elkaar afspraken gemaakt. Wil je ze nog eens doornemen? Je kunt ze hieronder downloaden.

Schoolregels

 

Deze pagina delen