Informatie over coronamaatregelen

Op deze pagina staat alle actuele informatie over de coronamaatregelen bij Het Streek College 

Berichten over corona en de maatregelen versturen we naar leerlingen via hun school e-mail. Ouders/verzorgers berichten we via Magister op het e-mailadres dat bij ons bekend is. In Magister kunnen ouders/verzorgers, indien nodig wijzigen bij ‘mijn gegevens’.

De regering heeft besloten tot een lockdown en het gedeeltelijk sluiten van de scholen. De schoolsluiting geldt niet voor alle leerlingen en lessen. Er is een aantal uitzonderingen gemaakt, zodat sommige groepen wel les krijgen op school. Wij informeren onze leerlingen en ouders/verzorgers hierover per mail.

Moet je thuisblijven of niet? Klik hier!

Het Streek College volgt de voorschriften vanuit het RIVM:

• Blijf thuis bij (milde) klachten en laat je testen  
• Was vaak je handen, ook op school  
• Hoest en nies in je elleboog   
• Schud geen handen, ook niet als leerlingen onderling 
• Reinig je handen met de desinfecterende middelen die in elk lokaal aanwezig zijn; maak je tafel indien gewenst schoon 
• Bewaar als leerling 1,5 meter afstand ten opzichte van medewerkers van onze school   

Verplichting mondkapjes vanaf 26 oktober 2020
In afstemming met onze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en onze bestuurder is besloten om vanaf maandag 26 oktober het dragen van een mondkapje verplicht te maken voor onze leerlingen en medewerkers. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s en in enkele (praktijk)lessituaties. In de lessen kan het mondkapje af. Om duidelijkheid te verkrijgen, benaderen we deze regel als volgt: lopen door het gebouw = mondkapje op. Zitten op een plek = mondkapje mag af.

De week na de herfstvakantie zien we als overgangsweek om te wennen aan de verplichting.

Handhaven mondkapjes
Vanaf maandag 2 november 2020 gaan wij handhaven. Dat betekent dat als een leerling weigert een mondkapje te dragen hij/zij naar huis wordt gestuurd om thuis het onderwijs op afstand te volgen. Het niet volgen van onderwijs op afstand wordt aangemerkt als ongeoorloofd verzuim.

Het openhouden van de scholen is voor de doorgaande ontwikkeling van alle jongeren, en vooral voor jongeren in een kwetsbare situatie, ontzettend belangrijk. Wij hopen met deze maatregel daaraan bij te dragen en zo gezamenlijk het coronavirus onder controle te krijgen.

Procedure besmetting 
Leerlingen die in contact zijn geweest met een positief geteste leerling hoeven niet  
thuis hoeven te blijven en niet actief gemonitord hoeven te worden. Ze blijven natuurlijk wel thuis bij (milde) klachten en moeten zich dan laten testen. Uiteraard informeren we de ouders/verzorgers.  

24-uur klachtenvrij 
Nadat leerlingen 24 uur klachtenvrij zijn, mogen zij weer naar school. Leerlingen blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en daarnaast ook koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school. 

Ziekmelden en thuis blijven  
We maken onderscheid bij de ziekmeldingen:

• thuis blijven vanwege corona gerelateerde klachten, waarbij de leerling wel onderwijs kan volgen. 
• andere ziekmeldingen, waarbij de leerling geen onderwijs kan volgen.   

We gebruiken voor beide situaties een andere code.

Klachten die op school ontstaan  
Leerlingen kunnen verkoudheidsklachten op school krijgen. De docent stuurt de leerling dan naar het verzuimbureau. De medewerker belt vervolgens een van de ouders/verzorgers. Als leerlingen chronische klachten hebben, bijvoorbeeld hooikoorts, maar geen andere klachten, dan kunnen ze gewoon onderwijs volgen op school. 
 
Onderwijs voor vmbo/mavo  leerlingen die  ziek zijn of in quarantaine zitten 
Is de leerling thuis vanwege verkoudheidsklachten of omdat hij of zij in quarantaine zit, dan staat in de Magisteragenda wat er per vak gedaan moet worden. Soms kan een fysieke les gestreamd worden; soms staan er te maken opdrachten in Magister.  
 
Onderwijs als docent met klachten thuis is 
Is de docent thuis omdat hij/zij verkouden is, dan probeert hij zo goed mogelijk invulling te geven aan de les vanuit huis. Bij onderbouwleerlingen komt (indien beschikbaar) een toezichthouder in het lokaal of nemen de leerlingen plaats in het theatergedeelte van het Atrium, zodat de docent via streaming of andere digitale middelen de leerlingen les geeft. De bovenbouwleerlingen volgen de lessen digitaal volgens de aanwijzingen die in Magister staan. Binnen het praktijkonderwijs geldt dat de opvang binnen de eigen afdeling georganiseerd wordt.    
 
Ventilatie en lesrooster 
In de zomervakantie is onze school gecontroleerd en akkoord bevonden. Het Streek College heeft een gebouw uit 2012 en voldoet aan alle gestelde normen.  Tijdens de lessen en in pauzes ventileren we zoveel mogelijk, bijvoorbeeld door ramen open te zetten. Het kan daardoor frisser zijn in de lokalen en in het schoolgebouw. Een trui of vest meenemen is dan ook verstandig. We houden het binnenklimaat goed in de gaten. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over dit onderwerp raadpleeg dan onze 'veelgestelde vragen', of een van onderstaande websites.

Veelgestelde vragen

Rijksoverheid en corona
Contact en brononderzoek
GGD Gelderland Midden
VO-raad

 

Deze pagina delen