De brugklas

Een aparte afdeling voor de brugklas

brugklas%20-%20kopie%20(2).jpg

Wanneer kom je nou in welke brugklas terecht? Met die vraag zijn wij heel serieus bezig. De plaatsing hangt onder meer af van je niveau, je kennis en je vaardigheden. In de brugklas lijken de leerstromen bbl, kbl en mavo op elkaar. Maar in klas 3 wordt de bbl-opleiding veel praktischer dan de kbl- en de mavo-opleiding.

Kleinschalig

De overstap naar de middelbare school is best groot. Op Het Streek College maken wij deze stap een stukje kleiner voor jou. Dit doen we op verschillende manieren. Zo hebben wij binnen de school een eigen brugklasafdeling. Het grootste deel van de lessen volg je op deze afdeling. Het komt maar weinig voor dat hier leerlingen uit andere  afdelingen werken: wel zo prettig! Onze lokalen grenzen aan leerateliers, dit zijn plekken waar je rustig kan werken. Ook tijdens de les maak je hier gebruik van, omdat er veel computers staan. 

Naast een eigen afdeling werken we met kernteams. Jij krijgt van een klein aantal docenten les en je hebt twee mentoren. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je Engels en Nederlands van dezelfde lerares krijgt, of de vakken godsdienst, mens & maatschappij en wiskunde van dezelfde leraar. Je leert jouw docenten zo goed kennen en zij jou. Twee van deze docenten zijn jouw mentoren. Bij hen kan je terecht voor al je vragen. Zij helpen je waar mogelijk.

Drie soorten brugklassen

Binnen Het Streek College hebben we de volgende brugklassen:

  • brugklas bbl (basisberoepsgerichte leerweg)
  • brugklas kbl (kaderberoepsgerichte leerweg)
  • brugklas mavo

Natuurlijk wil je graag weten welke vakken je krijgt in de brugklas. In de reguliere klassen krijg je de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, mens & maatschappij, biologie, beeldende vorming, muziek, drama, bewegingsonderwijs, beroepsgericht vak en godsdienst. Je krijgt ook een mentorles; dit is een les waarin je met je mentor praat over wat er op school gebeurt en over hoe het met jou gaat. Kies je voor een speciale brugklas, dan heb je soms iets andere vakken.

Je plek vinden

Voor ons is het belangrijk dat jij zo snel mogelijk je plek vindt op school. Waar je het juiste onderwijs ontvangt. Daarom kijken wij in de brugklas goed naar wat voor leerling jij bent. Aan het einde van het brugjaar bepalen we dan samen met jou en je ouders of je de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg of de mavo gaat volgen. Dit betekent dat wij niet alleen kijken naar jouw advies vanuit de basisschool, maar nog meer naar wat jij kan.

Vakroute techniek

Het kan ook zijn dat je al in groep 8 precies weet wat je wilt gaan doen: iets met techniek! Normaal kies je pas een profiel richting aan het einde van de tweede klas. Wil je al meteen beginnen met véél uren techniek? We kunnen je dan direct al plaatsen in onze Vakroute techniek. Je leest er meer over op de pagina over de Vakroute techniek.

Snuffelen in de brugklas

Het langste deel van je leven zul je een beroep uitoefenen. Daarom laten we jou al in de brugklas snuffelen aan wat mogelijk is. Dit doen we in het beroepsgerichte vak. Je krijgt dan les in al onze praktijkruimtes. Doordat je in klas 1 en 2 kennis maakt met onze praktijkvakken is het makkelijker om te kiezen welke richting je wilt doen bij ons op school. Ook ontdek je wat jij leuk vindt en waar jij goed in bent, of goed in wilt worden. We noemen dit loopbaan-leren.

Deze pagina delen