Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad van C.S.G. Het Streek bestaat uit een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) met deelraden en een MR voor de beide locaties. De MR kent drie geledingen: een personeels-, ouder- en leerlinggeleding.

De GMR komt één keer per maand bijeen. Los daarvan vergadert de personeelsgeleding (PGMR) ook één keer per maand. De (P)GMR vergadert over Streekbrede onderwerpen, terwijl de deelraden en MR PrO zich over locatiegerelateerde zaken buigen.

De bezetting van de Medezeggenschapsraad ziet er als volgt uit:

Schema%20MR%20(3).png

Informeel overleg

Aan iedere vergadering van de GMR gaat een informeel overleg met de bestuurder vooraf. Hij geeft daarin toelichting op de beleidsstukken die hij voor de vergadering heeft ingediend.

Voor contact met de GMR neemt u contact op met de secretaris,
de heer R.J. Visscher, e-mail: [email protected].

 

 

 

Deze pagina delen