Informatieverstrekking gescheiden ouders

Wettelijke regeling voor de informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Uitgangspunten:

Het Burgerlijk Wetboek bevat een artikel over informatieplicht aan ouders (artikel 377c van boek 1) door diegenen die beroepshalve met hun minderjarige kinderen te maken hebben.
Tevens zijn ouders na (echt)scheiding wettelijk verplicht elkaar op de hoogte te houden van de belangrijkste ontwikkelingen van hun kind. Het recht op informatievoorziening blijft bestaan na (echt)scheiding, ook wanneer een ouder niet meer met het gezag is belast of wanneer een ouder geen omgang heeft met het kind.
Meestal is er na een scheiding een goed lopende omgangsregeling waar de ouders zich ook aan houden. Maar in sommige gevallen is de relatie tussen de ouders zodanig verstoord dat niet aan de informatieplicht naar elkaar wordt voldaan zodat de informatie vanuit school één van de ouders niet bereikt.
Het Streek houdt zich aan de wet en de medewerkers van Het Streek verstrekken daarom de relevante informatie aan beide ouders van de leerling.
Voor de school staat het belang van de leerling voorop.

In deze regeling wordt de procedure van de informatieverstrekking vastgelegd.

Procedure informatieverstrekking:

  1. Bij aanmelding en inschrijving van een leerling wordt in Magister geregistreerd dat de ouders gescheiden zijn. Als regel worden beide ouders bij de leerling vermeld met hun contactgegevens. Er wordt aangegeven op welk adres de leerling woont.
  2. Indien bij de aanmelding slechts één ouder wordt vermeld, onderneemt de school zelf geen actie om de tweede ouder te achterhalen. Wanneer de tweede ouder zich zelf meldt bij de school wordt hij geregistreerd bij de betreffende leerling.
  3. Beide geregistreerde ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een eigen inlogcode voor het administratieprogramma Magister. Hiermee hebben beide ouders inzage in de cijferadministratie, absentieregistratie, rooster en huiswerk van hun kind. Met dezelfde inlogcode heeft men ook toegang tot de webportal van school waar men inzage heeft in de brieven die de school verstuurt over o.a. ouderavonden, excursies en andere activiteiten.
  4. Uitnodigingen voor informatieavonden en oudergesprekken worden naar de verzorgende ouder van de leerling gestuurd of naar de verzorger van de leerling.
  5. Bij telefonisch contact of e-mailcontact met de mentor, de vakdocent of de teamleider wordt door de medewerkers de relevante informatie van een leerling aan de vragende ouder gegeven.
  6. Indien een mentor of teamleider, in het belang van het kind, weigert om informatie te geven aan een ouder die daarom vraagt, dan moeten daarvoor zwaarwegende argumenten zijn, die aan de ouder worden meegedeeld.

Bijzondere omstandigheden:

Er zijn uitzonderingen op de plicht tot informatieverstrekking. Dit geldt indien er een rechtelijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op informatie is beperkt of wanneer informatieverstrekking niet in het belang van het kind is.
In dit geval wordt de mentor en de teamleider hiervan op de hoogte gesteld. In Magister wordt deze rechtelijke beschikking geregistreerd, evt. met vermelding van de gestelde termijn.
 

Bezwaar en beroep:

De ouder kan zich wenden tot de directie van de school indien hij bezwaar maakt tegen de argumenten van de mentor of de teamleider bij weigering tot informatieverstrekking.
De directie kan het besluit tot weigering van informatieverstrekking bevestigen of herzien.
Tegen een besluit van de directie kan een ouder in beroep gaan bij het bestuur.
De ouder kan het besluit ook laten toetsen door de klachtencommissie of de rechter.

Deze pagina delen