Aanmeldingsformulier

Aanmelden op Het Streek College doet u zo

Om uw zoon of dochter aan te melden op Het Streek College hebben wij een aanmeldingsformulier nodig. Dat ligt klaar op de basisschool waar uw kind op zit. Het juiste aanmeldingsformulier is ook te downloaden via onderstaande knoppen.

Aanmeldingsformulier leerjaar 1 (schooljaar 2021-2022)

Aanmeldingsformulier leerjaar 2 en hoger (schooljaar 2021-2022)

Voor aanmeldingen in het huidige schooljaar (20-21) gebruikt u onderstaande formulieren:

Aanmeldingsformulier leerjaar 1 (schooljaar 2020-2021)

Aanmeldingsformulier leerjaar 2 en hoger (schooljaar 2020-2021)

 

Via basisschool

Wanneer het formulier is ingevuld, kunt u het inleveren bij de leerkracht van de basisschool. Wij ontvangen vervolgens via de basisschool:

  • het door u ingevulde en ondertekende formulier;

  • het advies van de basisschool;

  • eventueel bijbehorende informatie.

Op deze manier krijgen wij alle benodigde informatie in één keer binnen. De aanmelding van uw kind ontvangen wij graag vóór 1 maart. Zo snel mogelijk na 1 maart ontvangt u van ons een bevestiging van de aanmelding.

Overdracht en plaatsing

Voor de zomervakantie vindt er een zogenoemde warme overdracht plaats van de leerlingen uit groep 8 van de basisschool naar Het Streek College. De toelatingscommissie bespreekt vervolgens de aangemelde leerlingen. Halverwege de maand april ontvangt u een bericht van plaatsing. De basisschool ontvangt voor de zomervakantie een inschrijfverklaring. Wij plaatsen uw kind vervolgens in de leerstroom die de basisschool heeft geadviseerd. Hierna gaan wij kijken in welke van onze brugklassen uw kind op zijn of haar plek zit. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van uw kind. Misschien wil hij/zij namelijk graag bij oude klasgenoten in de klas, of wil hij/zij samen fietsen met iemand die ook buiten Ede woont. Geef dit gerust aan op het inschrijfformulier.

CITO

Veel basisscholen nemen de CITO-toets af. Op grond van de uitslag van die toets mag een basisschool een hoger plaatsingsadvies afgeven. De basisschool laat ons dit voor 1 juni weten.

Kennismakingsmiddag

Ieder jaar in juni organiseren we voor de nieuwe brugklassers een kennismakingsmiddag. Aangenomen dat uw kind is geplaatst, kan hij/zij op deze middag kennismaken met  andere klasgenoten en de mentor.

Deze pagina delen