Vakafkortingen

Elk vak een eigen afkorting

In de onderstaande tabel kan je vinden welk vak hoort bij een bepaalde afkorting in het rooster.

In het rooster kunnen achter de vakafkortingen nog andere tekens zijn opgenomen. In dat geval gaat het over clustergroepen in de bovenbouw. Dit zijn groepen waarin leerlingen vanuit meerdere klassen samenkomen.

Voorbeeld: AK_1 is clustergroep Aardrijkskunde 1

Afkorting

Volledige naam

AK

Aardrijkskunde

BI

Biologie

BGV

Beroepsgerichte Vakken

BV

Beeldende Vorming

CKV 

Culturele kunstzinnige vorming 

DP

Dienstverlening en Producten

DR

Drama

DU

Duits

EC

Economie

EN

Engels

GD

Godsdienst

GS

Geschiedenis

LO

Lichamelijke Opvoeding

LOB

Loopbaanbegeleiding

MA

Maatschappijleer

MA2

Maatschappijleer II (keuze-examenvak in Mavo 4)

MASK

Maatschappijkunde

ME

Mentoruur

MM

Mens & Maatschappij

MU

Muziek

NASK

Natuur- en scheikunde (leerjaar 1 en 2)

NASK1

Natuur- en scheikunde 1 (Natuurkunde bovenbouw)

NE

Nederlands

PIE

Produceren,installeren en energie 

PK

Praktijkkeuze

RE

Rekenen

SOVA

Sociale vaardigheidstraining

SPO

Sportklas

TN

Techniek

WI

Wiskunde

WOW Waar Onderwijs Werkt (project voor begeleiding naar werk)

 

Deze pagina delen