Werken bij het Streek

Het Streek als werkgever

Het Streek is een werkgever met meerwaarde. Aan de hand van enkele kernwoorden lichten we graag toe hoe Het Streek zijn werkgeverschap invult. Ontdek zo of Het Streek bij je past!

Authentiek

Wij zijn een christelijke school. De Bijbel is onze bron van inspiratie. Van onze (nieuwe) medewerkers verwachten wij, dat zij een christelijke levensovertuiging hebben. Dat zij daarin herkenbaar zijn voor hun omgeving. Docenten op onze school zijn in staat om die overtuiging woorden en daden te geven. Woorden in bijvoorbeeld een dagopening. Daden in de omgang met leerlingen en collega’s. Daarbij achten wij authenticiteit hoog, met alle vragen en twijfels die daarbij horen.

Stimulerend

Wie werkt op CSG Het Streek komt dagelijks in contact met leerlingen die wij een goede basis willen bieden voor een succesvolle toekomst. Onze medewerkers zijn daarin het kapitaal van de organisatie. Daarom willen wij hen stimuleren om zich te blijven ontwikkelen.

Lerend

Op onze school spreken medewerkers elkaar aan op de kwaliteit van hun werk. Wij hebben een lerende organisatie, waarin fouten mogen worden gemaakt. Belangrijk is dat we feedback krijgen van de direct leidinggevende en van onze collega’s. Dat wij ook ontvankelijk zijn voor die feedback.

CSG Het Streek maakt deel uit van het VIA-scholenverband: een samenwerking van elf scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Veluwe en omstreken. Deze samenwerking heeft onder meer als doel om van en met elkaar te leren.

Faciliterend

Op school faciliteren we alle medewerkers die hun talenten willen ontwikkelen. Het initiatief daarvan ligt bij de medewerker zelf. Wij ondersteunen hem of haar door studietijd en opleidingsmogelijkheden aan te bieden.

Opleidingsschool

Wij zijn een opleidingsschool: stagiairs, leraren in opleiding, zij-instromers of mensen die alleen in deeltijd kunnen werken, zijn bij ons welkom. Ons opleidingsprofiel moet het hun mogelijk maken om bewust een keuze te maken voor onze school of voor juist een andere school.

Klik hier voor onze vacatures.

Deze pagina delen