Onze organisatie

Bestuur en toezicht

Streek%20College%20Fotografie%202020%20HQ-132.jpg

v.l.n.r: de heer W. Nep, rector Het Streek Lyceum; de heer J.D.G. van der Molen, voorzitter CvB; de heer A. van Horssen, directeur Het Streek College.

 

 

College van Bestuur

Stichting Het Streek heeft een eenhoofdig College van Bestuur. De bestuurder is de heer Gertjan van der Molen. Hij vormt het bevoegd gezag en is als zodanig eindverantwoordelijk voor het beleid van de christelijke scholengemeenschap Het Streek. De bestuurder is de werkgever van alle medewerkers. Zelf is hij verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht, zijn werkgever.

De bestuurder, de rector van Het Streek Lyceum en de directeur van Het Streek College vormen samen het directieoverleg (DO). Beleidsvoorstellen worden in het DO besproken en vastgesteld. De bestuurder is de formele gesprekspartner van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alles wat het beleid van CSG Het Streek aangaat.

Hij wordt ondersteund door de afdeling Bestuur en Managementondersteuning (BMO). Deze afdeling is gehuisvest in een apart gedeelte van Het Streek College aan de Zandlaan en omvat onder andere de afdelingen financiële zaken, personeelszaken en de leerlingenadministratie.

Voor het College van Bestuur geldt het reglement College van Bestuur.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is de werkgever van de bestuurder en houdt toezicht op het beleid waarvoor de bestuurder eindverantwoordelijk is. Voor de raad geldt het reglement Raad van Toezicht. De raad bestaat uit de volgende personen:

  • dhr. drs. B.H.T. Roodink, voorzitter. Hoofdfunctie: zelfstandig adviseur;
  • dhr. A.G. van Ede, lid. Hoofdfunctie: luitenant-generaal der mariniers buiten dienst;
  • dhr. E.J. Fredriks, lid, lid auditcommissie. Hoofdfunctie: manager Business, Finance & ICT bij de NVM;
  • mw. S. Stokman-Prins, lid. Hoofdfunctie: juridisch adviseur en mediator;
  • mw. I. Lammerse, lid. Hoofdfunctie: voorzitter college van bestuur hogeschool.

Directie

De rector van Het Streek Lyceum en de directeur van Het Streek College zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid binnen hun school. Zij zijn verantwoording schuldig aan de bestuurder. Samen met hem vormen zij het directieoverleg (DO). En met hun teamleiders vormen zij het managementoverleg op hun locatie. De teamleiders zijn verantwoording schuldig aan de directeur of de rector. Het managementstatuut regelt de verhouding tussen het College van Bestuur en de directie.

Statuten

De statuten van CSG Het Streek zijn hier te vinden.
 

 

 

Deze pagina delen