Iedereen heeft nu een mondkapje!

College
Veiligheid boven alles! Veiligheid boven alles!

Sinds maandag 26 oktober zijn mondkapjes verplicht op school. De vraag is natuurlijk op welke wijze aan die maatregel gehoor wordt gegeven door onze leerlingen. Daarom zijn we blij te kunnen melden dat de meeste leerlingen inmiddels gehoor geven aan deze verplichting.  

Gratis mondkapje

De eerste week stond vooral in het teken van wennen en het aanspreken van leerlingen die geen mondkapje dragen. En dat heeft gewerkt. Inmiddels is de verplichting wel bij iedereen doorgedrongen. Natuurlijk zijn we hier erg tevreden over maar er zijn nog wel verbeterpunten zoals bij het wisselen van de lessen. Het is belangrijk dat alle leerlingen bij het verlaten van het leslokaal hun mondkapje opzetten. En iedereen heeft nu een mondkapje. Via de mentoren is een stoffen mondkapje uitgedeeld aan alle leerlingen. Deze kan thuis gewassen worden. Daarmee beschikt iedere leerling over een eigen mondkapje. De basisregel is dat het mondkapje op moet als leerlingen bewegen en af kan in de les of als ze in de aula stilstaan of zitten om bijvoorbeeld te eten en te drinken. We gaan ervan uit dat iedereen dit nu weet en zich hier ook aan houdt.  
 

Deze pagina delen