Passend Onderwijs

Begeleiding op Het Streek Lyceum

Op het terrein van leerlingenzorg en -begeleiding heeft Het Streek al jaren een goede naam. Vanaf de start van de schoolloopbaan is er aandacht voor iedere leerling. Voor de leerling die zelfstandig en zonder enige vorm van extra begeleiding zijn schoolloopbaan afrondt, voor de leerling die incidenteel een extra steuntje in de rug nodig heeft en voor de leerling die meer structureel begeleid moet worden. In ons schoolondersteuningsprofiel leest u wat Het Streek allemaal te bieden heeft voor wat betreft de ondersteuning van leerlingen.    

Mentoraat

De mentor houdt uw kind in de gaten, kijkt hoe de vorderingen zijn en signaleert mogelijke problemen. Die deelt hij of zij dan met u als ouders. De mentor is zowel voor uw kind als voor u het eerste aanspreekpunt. De mentor ziet uw zoon of dochter bijna iedere dag en heeft een goed beeld van hoe hij of zij functioneert op school. Tijdens de mentorspreekavonden licht de mentor u graag daarover in. Ook wanneer u tussentijds met vragen zit of wilt weten hoe het gaat met uw kind op school, kunt u contact opnemen met de mentor.

In de onderbouw staat de mentorles op het lesrooster. In deze les besteedt de mentor onder andere aandacht aan het plannen en organiseren van het huiswerk, aan groepsvorming en aan thema's als socialmediagebruik.

Huiswerkbegeleiding

Op onze school aan de Bovenbuurtweg kunnen leerlingen vier dagen per week na hun laatste les huiswerkbegeleiding krijgen. Deze begeleiding wordt verzorgd door een particulier bureau: Breinbrekers. Als ouder moet u hiervoor apart betalen. Begeleiders van Breinbrekers helpen leerlingen bij het maken van huiswerk, van een goede planning en waar nodig met studievaardigheden. Hiermee vormt het een mooie aanvulling op het onderwijs van Het Streek. Op de website van Breinbrekers vindt u meer informatie en kunt u uw zoon of dochter aanmelden.

Begeleiding van hoogbegaafde leerlingen

Ook voor hoogbegaafde leerlingen heeft Het Streek Lyceum veel te bieden. Je volgt ons talentontwikkelprogramma (TOP), waarbij je een persoonlijke mentor krijgt en interessante workshops volgt, bijvoorbeeld over je mindset.
Wil je hier meer over weten? Kijk hier.

Andere vormen van begeleiding

Op Het Streek Lyceum hebben we een breed aanbod in zorg. We hebben onder andere een begeleider passend onderwijs, een remedial teacher en een orthopedagoog in dienst. U kunt hier lezen over onze andere vormen van begeleiding, bijvoorbeeld bij dyslexie. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, neem dan contact op met één van onze zorgcoördinatoren:

Samenwerkingsverband

In het kader van passend onderwijs vormt Het Streek samen met andere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio het Samenwerkingsverband Gelderse Vallei. Het is de visie van Het Streek en de andere scholen in het Samenwerkingsverband om gezamenlijk een antwoord te hebben op de onderwijs- en ondersteuningsvragen van de leerlingen in onze regio. We kijken naar datgene wat een leerling nodig heeft, in overleg met de leerling, zijn of haar ouders en leraren. Meer informatie over SWV Gelderse Vallei vindt u op swvgeldersevallei.nl

 

 

 

Deze pagina delen