Geo Future

Geo Future op Het Streek Lyceum

De naam Geo Future is een combinatie van ‘geo’ – dat staat voor aarde – en ‘future’, toekomst. Tijdens de uren Geo Future word je gestimuleerd om kritisch en creatief na te denken. We hebben het over problemen die wereldwijd op aarde spelen. Hoe lossen we die in de toekomst op? Als je naar de brugklas havo/vwo of vwo gaat, krijg je het hele jaar drie uur per week GeoFuture. In de andere brugklassen volg je het vak het eerste halfjaar twee uur per week of is het een keuzevak in het tweede halfjaar.

Grote vraagstukken

Bij Geo Future houd je je bezig met belangrijke vragen. Hebben we met z’n allen in de toekomst nog voldoende te eten? Iedereen op aarde wordt steeds ouder: wat betekent dit voor de samenleving? Hoe gaat de stad van de toekomst eruitzien als we meer rekening willen houden met het milieu? Het lijkt steeds harder te gaan regenen. Straten staan vaker blank. Er stroomt meer water via de rivieren naar zee. Hoe beschermen we ons tegen wateroverlast? En heel anders: hoe ziet het schoolgebouw van de toekomst eruit?

_IMG6693.jpg

Modules

Het lesprogramma van Geo Future is verdeeld in modules. In iedere module werk je toe naar een grote eindopdracht. Daarvoor heb je al je kennis en creativiteit nodig. Voordat je aan de eindopdracht begint, leer je door afwisselende opdrachten de theorie over het vraagstuk goed kennen. Je leert verbanden te leggen tussen vakken. Bovendien leer je kritische en creatief te denken. In een module werk je vaak met andere leerlingen samen. Een groot deel van je tijd werk je in je eigen tempo aan de opdrachten. Aan het eind presenteer je met jouw groepje de gevonden oplossing. Bij iedere Geo Future-module hoort een buitenopdracht of excursie.

Na de brugklas

In havo 2 en vwo 2 kun je verdergaan met het vak GeoFuture. In de leerstroom havo krijg je het vak 2 uur per week, in de leerstroom vwo 3 uur per week.

Speciaal voor ouders

Het Streek Lyceum is een Geo Future School. Dat is een nieuwe stroom in het voortgezet onderwijs met veel aandacht voor de toekomst (future) én voor de grote vraagstukken van deze aarde (geo). Wij maken deel uit van een netwerk van 31 scholen in Nederland die samen vormgeven aan Geo Future School. Het Streek Lyceum is de enige school in de regio die het vak Geo Future aanbiedt.

De lesmodules in Geo Future doen een beroep op de zogeheten 21st century skills van de leerlingen. Zij leren op een onderzoekende manier over de kernthema’s in de hedendaagse samenleving. Ze werken vakoverstijgend en toekomstgericht en ze zetten hun eigen creativiteit in. Ze werken samen met bedrijven en instellingen die ook actief zijn op een kernthema. Samen met die bedrijven en instellingen ontwikkelt Het Streek nieuwe modules. Op dit moment zijn acht docenten daarmee bezig, op verschillende niveaus: voor de brugklas en voor 2 vwo.

Het Streek Lyceum staat als Geo Future School voor relevant, praktijkgericht, uitdagend en toekomstgericht onderwijs!

Meer weten?

Stel je vraag aan dhr. Nanninga, docent GeoFuture (rna@hetstreek.nl) of aan dhr. Van Lenthe, de teamleider die over GeoFuture gaat (tle@hetstreek.nl).

Of neem eens een kijkje op een van onderstaande links:

http://www.geofutureschool.nl

http://magazine.onderwijs2032.nl/curriculumvernieuwing-in-de-onderwijspraktijk#!/geo-future-scholen

https://www.gelderlander.nl/de-vallei/vwo-brugklassers-in-ede-denken-na-over-grote-vraagstukken-bij-nieuwe-vak~ab4775ff/

 

Deze pagina delen