Met stapjes weer open voor alle leerlingen!

College
We gaan weer open! We gaan weer open!

Voor de vakantie was al bekend dat het rooster voor maandag 1 maart in ieder geval hetzelfde was als de afgelopen weken. Alle andere leerlingen volgden thuis het onderwijs.

Voor de dagen na 1 maart geldt dat alle praktijkgerichte vakken in de vmbo-mavo bovenbouw op dezelfde manier worden aangeboden als voor de vakantie. Ook de examenleerlingen volgen de hele week hun lessen op school. Voor de leerlingen in de onderbouw van het vmbo-mavo wordt in het dagrooster aangegeven welke lessen op school zijn en welke online. Het Magisterrooster is altijd leidend. We gebruiken een aantal dagen om groepen leerlingen op school te ontvangen voor lessen en contact.

Vanaf maandag 8 maart gaat er voor alle leerlingen van vmbo-mavo een nieuw basisrooster in. Dit rooster stond al gepland in verband met vakken die een half schooljaar worden aangeboden. Leerlingen uit het praktijkonderwijs volgen hun eigen persoonlijke rooster. Over het basisrooster vanaf maandag 8 maart a.s. krijgen ouders en leerlingen deze week weer een brief met uitleg hoe de school weer open gaat. Op dit moment worden de opties van de openstelling bekeken. 

 

 

Deze pagina delen