Je kunt maar een keer nee zeggen!

College
Alert op ondermijnende criminaliteit Alert op ondermijnende criminaliteit

Jongeren komen makkelijk in de verleiding om snel en veel geld te verdienen. Criminelen maken daar misbruik van. Een onderzoek wijst uit dat 2 op de 30 jongeren worden benaderd door criminelen om voor hen te werken. Als ze eenmaal ja hebben gezegd, komen ze in een positie dat nee zeggen moeilijk is. Daarom is het van het grootste belang dat jongeren weten wat de dreiging is en hoe daar mee om te gaan. Onze school gaat dat de komende tijd doen via Leerlingalert, een bewustwordingsprogramma voor middelbare scholen.     

Je ziet het pas als je het doorhebt! 

Ook een wijsheid die vaak opgaat. Je ziet het pas als je beseft dat het er is en waaraan je het kunt herkennen. Maar dan moet je wel weten waar je op moet letten. Docenten en mentoren van onze school volgen daarom eerst de introductie van het lesprogramma waarin ze leren om de signalen te herkennen. Daarna is het lesmateriaal beschikbaar om er zelf mee aan de gang te gaan tijdens lessen als mentorles, burgerschapskunde of maatschappijleer. De introductie voor de leerlingen vindt plaats op 25 en 26 mei. In die twee dagen gaan leerlingen in groepen aan de gang met het programma. Tijdens de bewustwordingslessen wordt dieper ingegaan op verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit. Daarbij wordt gebruik gemaakt van storytelling en andere aansprekende leervormen. Ook burgemeester René Verhulst laat van zich zien en horen in een filmpje waarin hij wijst op de risico's en het belang van bewustwording en weerbaarheid. Ook leren de leerlingen signalen van ondermijning te herkennen zodat men alert is op criminaliteit onder elkaar. Tenslotte - en dat is het belangrijkste - leren ze wat te doen als ze er zelf mee te maken krijgen. De boodschap is: je kunt maar een keer nee zeggen en dat is de eerste keer! Het programma wordt afgesloten met een digitale ouderavond op 26 mei. Meer informatie op www.leerlingalert.nl.  

Deze pagina delen