Alle leerlingen weer naar school!

College
We gaan weer helemaal open! We gaan weer helemaal open!

Het zat er aan te komen en nu is het een feit: de lessen aan voltallige klassen worden per maandag 31 mei aanstaande hervat. Wij vinden dat dit ook voor onze organisatie een haalbaar uitgangspunt is.

Voor het praktijkonderwijs vindt de heropening uiterlijk 7 juni a.s. plaats. Daar waar nodig wordt in het gebouw het een en ander aangepast in de lokalen zodat de klassen weer volledig les kunnen krijgen. Er komen geen andere maatregelen in de pauzes dan we tot op heden gewend zijn. Uiteraard blijft het advies voor de leerlingen zo veel als mogelijk buiten te pauzeren, voor zover het weer dat toelaat. Het mondkapje blijft verplicht tijdens het verplaatsen. Ook blijven de 1,5 meter-afspraken gelden tussen leerlingen en medewerkers en tussen medewerkers onderling.

Voorwaarde aan de openstelling is dat leerlingen, net als medewerkers, worden voorzien van twee zelftesten per week. Deze zijn inmiddels ontvangen en we zullen die in de loop van de week gaan uitreiken aan de leerlingen. Natuurlijk is dit allemaal spannend, ook omdat niet alle personeelsleden (volledig) gevaccineerd zijn. Tegelijkertijd hebben we gelukkig ook geconstateerd dat de maatregelen tot op heden behoorlijk succesvol zijn gebleken en dat er nauwelijks besmettingen onder het personeel zijn geweest en slechts een enkele per week onder de leerlingen.

 

 

Deze pagina delen