Schoolstewards

Steward spreekt je aan!

Op Het Streek Lyceum heb je twee pauzes op een lesdag: een kleine en een grote pauze. De kleine pauze duurt voor alle leerlingen van 10.00 - 10.15 uur. De grote pauze is gescheiden: leerlingen uit leerjaar 1 en 2 hebben pauze van 11.45 - 12.15 uur. Leerlingen uit leerjaar 3 en hoger van 12.30 - 13.00 uur.
Zo zorgen we dat je altijd een plekje hebt om rustig te eten!


Vanaf januari 2017 werken we op onze locatie met het programma 'Schoolsteward'. Leerlingen surveilleren in de pauze in de aula, in de gangen en op het schoolplein. Ze spreken waar nodig andere leerlingen aan op hun gedrag. Dat gebeurt vanuit een principe van gelijkwaardigheid en de toon is daarbij positief. Met elkaar nemen leerlingen zo de verantwoordelijkheid voor de omgeving en voor elkaar en creëren op die manier een schone school.

steward%202.JPG

Alle brugklasleerlingen volgen in de introductieweek een theorietraining over het programma. Deze wordt verzorgt door 'Op ijgen weize', de organisatie die het programma Schoolsteward heeft opgezet. Deze training focust zich op normen en waarden (gebaseerd op de op onze school geldende leefregels), en op het creëren van draagvlak voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het leefklimaat.

De leerlingen die daadwerkelijk schoolsteward worden, krijgen daarnaast een praktijktraining, waarin ze worden geïnstrueerd hoe zij iemand op een constructieve manier aan kunnen spreken. Door een klimaat te creëren waarin aanspreken normaal is, gaan leerlingen automatisch positiever hierop reageren. Leerlingen die de praktijktraining hebben gevolgd en de taak van schoolsteward hebben uitgevoerd, krijgen een ‘schoolstewardcertificaat’.

Alle leerlingen uit leerjaar 2, en alle leerlingen uit mavo 3, havo 4 en vwo 4 worden opgeleid tot schoolsteward. Volgens een vastgesteld rooster vervullen zij om de beurt de rol van schoolsteward in één van de pauzes. Ze zorgen dat er niets wordt vernield of vervuild en verzoeken leerlingen om de plekken waar ze niet mogen komen te verlaten. Ze worden daarbij volop ondersteund door de conciërges en het docententeam.

Het voordeel van het inzetten van leerlingen als steward, is dat zij de taal van de leerlingen spreken. Tevens zien de stewards vanuit een ander perspectief hoe medeleerlingen zich gedragen en worden zij betrokken in de oplossing van het probleem. Deelname aan het programma Schoolsteward is voor leerlingen een mooie kans om te leren omgaan met verantwoordelijkheid en om hen belangrijke competenties op het gebied van burgerschapsvorming te laten opdoen.

Deze pagina delen