Publicaties lyceum

IMG_0648.jpg

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerling vermeld.

leerlingenstatuut


Schoolgids

Met onze schoolgids voldoen wij aan de verplichting die de Kwaliteitswet stelt aan scholen voor voortgezet onderwijs. Ook maken we ouders wegwijs in onze organisatie. Wij vertellen hoe wij de overdracht van kennis en vaardigheden gestalte willen geven in ons brede aanbod van leerstromen.

schoolgids

 

Deze pagina delen