Informatie over coronamaatregelen voor leerlingen en ouders

Op deze pagina staat alle actuele informatie over de coronamaatregelen bij Het Streek Lyceum.
Wij volgen daarbij de voorschriften vanuit de overheid en het RIVM.

Onderaan deze pagina staat een update van de veel gestelde vragen.


Heropening scholen
Vanaf dinsdag 2 maart mogen de leerlingen weer, in halve klassen, gedeeltelijk naar school.


(Hygiëne) regels

• Blijf thuis bij klachten en laat je testen
• Was vaak je handen, ook op school
• Hoest en nies in je elleboog
• Schud geen handen, ook niet als leerlingen onderling
• Reinig je handen met de desinfecterende middelen die in elk lokaal aanwezig zijn; maak je tafel indien gewenst schoon
• Bewaar als leerling 1,5 meter afstand ten opzichte van medewerkers van onze school 

Beslisboom
Beoordeel met deze beslisboom 12+ of je wel of niet naar school mag. Deze beslisboom gaat uit van personen met een normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten.
beslisboom 12+

Verplichting mondkapjes vanaf maandag 26 oktober
Tot die wet er is, geldt formeel een dringend advies. Echter, in afstemming met onze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en onze bestuurder, de heer Van der Molen, is besloten om vanaf maandag 26 oktober het dragen van een mondkapje verplicht te maken voor leerlingen en medewerkers. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen, in de aula en in enkele (praktijk)lessituaties. In de lessen mag het mondkapje af. Ook hoeft het mondkapje niet op als leerlingen in de aula zitten om bijvoorbeeld hun boterham op te eten.

De week na de herfstvakantie zien we als overgangsweek om te wennen aan de verplichting. Elke leerling neemt vanaf maandag 26 oktober een mondkapje mee naar school en zet dit op bij het betreden van het schoolgebouw.

Wij spreken leerlingen aan als zij geen mondkapje dragen. Wanneer een leerling geen mondkapje bij zich heeft, haalt hij of zij er één bij de receptie. Een leerling die een mondkapje weigert te dragen, wordt naar huis gestuurd. Hij of zij volgt dan thuis het onderwijs op afstand. Het niet volgen van onderwijs op afstand wordt aangemerkt als onttrekking aan het onderwijs.

In deze video wordt uitgelegd waarom het dragen belangrijk is.

Het openhouden van de scholen is voor de doorgaande ontwikkeling van alle jongeren, en vooral voor jongeren in een kwetsbare situatie, ontzettend belangrijk.

Kijk voor meer informatie over mondkapjes binnen het onderwijs op Rijksoverheid.nl

Procedure besmetting
Leerlingen die in contact zijn geweest met een positief geteste leerling hoeven niet thuis hoeven te blijven en niet actief gemonitord hoeven te worden. Ze blijven natuurlijk wel thuis bij (milde) klachten en moeten zich dan laten testen.

Nadat leerlingen 24 uur klachtenvrij zijn, mogen zij weer naar school. Leerlingen blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en daarnaast ook koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school.

Ziekmelden en thuis blijven
We maken onderscheid bij de ziekmeldingen. We gebruiken voor beide situaties een andere code in Magister.
• thuis blijven vanwege corona gerelateerde klachten, waarbij de leerling wel onderwijs kan volgen.
• andere ziekmeldingen, waarbij de leerling geen onderwijs kan volgen. 

Klachten die op school ontstaan
Leerlingen kunnen verkoudheidsklachten op school krijgen. De docent stuurt de leerling dan naar het verzuimbeheer. De medewerker belt vervolgens een van de ouders. Als er geen sprake is van chronische klachten, bijvoorbeeld vanwege hooikoorts, dan moet de leerling naar huis. 

Onderwijs als een leerling ziek is of in quarantaine zit
Is de leerling thuis vanwege verkoudheidsklachten of omdat hij of zij in quarantaine zit, dan staat in de Magisteragenda wat er per vak gedaan moet worden. Soms kan een fysieke les gestreamd worden; soms staan er te maken opdrachten in Magister.  We gaan ons richten op het streamen van (delen van) lessen, voor zover dat mogelijk is, voor de leerlingen die verplicht thuis moeten blijven. Alle docenten beschikken over een laptop met camera-faciliteiten. Een groot deel van de lokalen was al uitgerust met camera’s. 

Onderwijs als docent met klachten thuis is
Is de docent thuis omdat hij/zij verkouden is, dan probeert hij zo goed mogelijk invulling te geven aan de les vanuit huis. Bij onderbouwleerlingen komt (indien beschikbaar) een toezichthouder in het lokaal, zodat de docent via streaming of andere digitale middelen de leerlingen les geeft. De bovenbouwleerlingen volgen zelfstandig de les zoals aangegeven in de Magisteragenda.

Ventilatie en lesrooster
In de zomervakantie is onze school gecontroleerd en akkoord bevonden. Wel is het advies gegeven om niet alleen tijdens de lessen, maar ook tijdens leswisselingen te ventileren. Daarom is er een (voorlopige) aanpassing aan het rooster, zodat er 5 minuten geventileerd kan worden tussen lessen die niet grenzen aan een pauze. Het kan daardoor frisser zijn in de lokalen en in het schoolgebouw. Een trui of vest meenemen is dan ook verstandig. We houden het binnenklimaat goed in de gaten.

Onderstaand de aangepaste lestijdentabel:

Lesuren

 

1e uur

08.30 – 09.15 uur

Ventilatiepauze 5min

 

2e uur

09.20 – 10.05 uur

Pauze

10.05 – 10.15 uur

3e uur

10.15 – 11.00 uur

Ventilatiepauze 5min

 

4e uur

11.05 – 11.50 uur

Pauze (kl.1+2)

11.50 – 12.15 uur

5e uur (kl.3,4,5,6)

11.50 – 12.35 uur

Pauze (kl.3,4,5,6)

12.35 – 13.00 uur

5e uur (kl.1,2)

12.15 – 13.00 uur

6e uur

13.00 – 13.45 uur

Ventilatiepauze 5min

 

7e uur

13.50 – 14.35 uur

Pauze

14.35 – 14.40 uur

8e uur

14.40 – 15.25 uur

Ventilatiepauze 5min

 

9e uur

15.30 – 16.15 uur

Aangepaste inrichting gebouw
Om anderhalve meter afstand ten opzichte van docenten en andere medewerkers van onze school te kunnen waarmaken, zijn aanpassingen gedaan ten opzichte van de inrichting van voor de zomervakantie. Diverse looproutes zijn aangepast, lokalen zijn anders opgesteld en in veel gevallen voorzien van spatschermen. Ook is het merendeel van de lokalen uitgerust met camera’s, zodat in voorkomende gevallen afstandsonderwijs mogelijk is. De kluisruimte is weer open en ook de catering zal op aangepaste wijze weer producten gaan verkopen.

Informatie
Berichten over corona en de maatregelen versturen we naar leerlingen via hun school-emailadres. Ouders berichten we via Magister op het e-mailadres dat bij ons bekend is. In Magister kunt u dit indien nodig wijzigen bij ‘mijn gegevens’.

FAQ corona

Handige websites
Rijksoverheid en corona
Contact en brononderzoek
GGD Gelderland Midden
VO-raad

 

Deze pagina delen